Tillbaka till söka beslut

En elev medförde ett skarpladdat skjutvapen till skolan. När han avväpnades av skolans personal hotade han med att hämta ett nytt vapen. – Fråga om när rektorn informerade de andra elevernas föräldrar kunnat lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess

Utbildning ,forskning, studiestöd Brottsbalken - BrB kapitel 24 paragraf 4 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 9 Barn/ungdom Sekretess
Tillbaka till söka beslut