Tillbaka till söka beslut

En elev medförde ett skarpladdat skjutvapen till skolan. När han avväpnades av skolans personal hotade han med att hämta ett nytt vapen. – Fråga om när rektorn informerade de andra elevernas föräldrar kunnat lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess

Tillbaka till söka beslut