Tillbaka till söka beslut

En försäkringskassa har lämnat felaktiga uppgifter i ett ärende om aktivitetsstöd och sjukpenning. Även fråga om underlåten kommunicering i ett ärende om indragning av sjukpenning och återkrav

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) Beslut Kommunicering Underrättelse
Tillbaka till söka beslut