Tillbaka till söka beslut

En kommun tillhandahöll skolskjuts genom att ge elever ett s.k. busskort. Fråga bl.a. om kommunen kunde ta ut en avgift av eleven om denne hade förlorat busskortet och bad om att få ett nytt kort

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunallagen (1991:900) kapitel 3 Skollagen (2010:800) Avgift
Tillbaka till söka beslut