Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnd dröjde med att vidarebefordra ett överklagande av ett beslut om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); fråga om en tjänsteman hade gjort sig skyldig till tjänstefel vid handläggningen

Tillbaka till söka beslut