Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärendet. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.

Bostadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Omprövning Överklagande
Tillbaka till söka beslut