Tillbaka till söka beslut

En landstingsdirektörs åtgärd att gallra uppgifter i en förteckning över in- och utgående elektronisk post (e-postlogg) har inte ansetts strida mot gällande regler

Länsstyrelse, övriga ärenden Arkivlagen (1990:782) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut