Tillbaka till söka beslut

En länsrätts handläggning av ett upphandlingsmål i vilket ansökan om överprövning kom in i nära anslutning till utgången av tiodagarsfristen för överprövning enligt 7 kap. 1 § tredje stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Förvaltningsdomstolar Beräkning av lagstadgad tid, lagen (1930:173) om Offentlig upphandling, lagen (2007:1091) om - LOU Ansökan Avvisning
Tillbaka till söka beslut