Tillbaka till söka beslut

En länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett mål enligt LRV (1991:1129). En journalist som ville närvara utsattes för id-kontroll och fick passera en larmbåge

Förvaltningsdomstolar Hälso- och sjukvård Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Regeringsformen - RF Avsaknad av lagstöd Förhandlingsoffentlighet Sjukvård Visitation
Tillbaka till söka beslut