Tillbaka till söka beslut

En länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett mål enligt LRV (1991:1129). En journalist som ville närvara utsattes för id-kontroll och fick passera en larmbåge

Tillbaka till söka beslut