Tillbaka till söka beslut

En leverantör, som inte hade deltagit i upphandlingen men som innan tilldelningsbeslutet meddelades hade begärt att få ta del av beslutet, skulle ha fått upplysning om beslutet i samband med att det meddelades

Kommunikationsväsendet Offentlig upphandling, lagen (2007:1091) om - LOU Allmänna handlingar Diarieföring
Tillbaka till söka beslut