Tillbaka till söka beslut

En man ansökte om bistånd i form av ledsagarservice; fråga bl.a. om socialnämnden borde ha prövat ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL och inte endast enligt 4 kap. 2 § SoL

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 2 Bistånd
Tillbaka till söka beslut