Tillbaka till söka beslut

En man hade beviljats bistånd i form av en plats vid ett kommunalt korttidsboende. Fråga om kommunens skyldighet att underrätta de anhöriga om att mannen avlidit

Socialtjänst och LSS Underrättelse
Tillbaka till söka beslut