Tillbaka till söka beslut

En myndighet bör om det är möjligt och lämpligt tillgodose en enskilds önskemål om att få allmänna handlingar skickade via telefax

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut