Tillbaka till söka beslut

En polismyndighets åtgärd att genomföra en husrannsakan för att säkerställa en hämtning enligt utlänningslagen

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Regeringsformen - RF Utlänningslagen (2005:716) Hämtning Proportionalitetsprincipen Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut