Tillbaka till söka beslut

En rättspsykiatrisk vårdinrättning har vägrat, en patient som vårdas enligt LRV (1991:1129), att vistas utomhus då han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Regeringsformen - RF Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Drogtest Permission Sjukvård
Tillbaka till söka beslut