Tillbaka till söka beslut

En rättspsykiatrisk vårdinrättning har vägrat, en patient som vårdas enligt LRV (1991:1129), att vistas utomhus då han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong

Tillbaka till söka beslut