Tillbaka till söka beslut

En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga

Tillbaka till söka beslut