Tillbaka till söka beslut

En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 21 Barn/ungdom Dokumentation Familjehem Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut