Tillbaka till söka beslut

En teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.

Kommunikationsväsendet Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut