Tillbaka till söka beslut

En tjänsteman hos Försäkringskassan får allvarlig kritik för att hon har gjort uttalanden som strider mot saklighetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen

En handläggare hos Försäkringskassan har av misstag lämnat ett meddelande som innehåller svordomar och nedsättande uttalanden på en försäkrads telefonsvarare. I beslutet uttalas bl.a. att handläggarens agerande tyder på en oförmåga att hålla sig till sakfrågan och att det strider mot saklighetskravet 1 kap. 9 § regeringsformen. Hon får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut