Tillbaka till söka beslut

En tjänsteman vid en socialförvaltning har förtydligat ett läkarintyg efter kontakt med den läkare som utfärdat intyget. Tjänstemannen borde därvid ha gjort en notering om bl.a. vem som hade gjort tillägget

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Dokumentation
Tillbaka till söka beslut