Tillbaka till söka beslut

En yngling som vårdades med stöd av 3 § LVU hade enligt 15a § LVU getts rätt att vistas utanför det särskilda ungdomshem där han var placerad. Fråga om det fanns skäl för att besluta om att han skulle hämtas tillbaka till hemmet.

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 15 a Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut