Tillbaka till söka beslut

Ett barn, som var placerat i ett familjehem, skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna; fråga om socialnämnden kunde kräva att den förälder, som tidigare haft vårdnaden, skulle bidra till kommunens kostnad i avvaktan på att domen vann laga kraft

Tillbaka till söka beslut