Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende angående allmän försäkringskassas handläggningstid för begäran om omprövning

Försäkringskassan Långsam handläggning Omprövning
Tillbaka till söka beslut