Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende mot Skatteverket, skattekontoret i Malmö, om vissa formella frågor vid spärrning av ett skattebelopp från återbetalning

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Skattebetalningslagen (1997:483). Beslut
Tillbaka till söka beslut