Tillbaka till söka beslut

Ett kommunalt bolags avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut