Tillbaka till söka beslut

Ett landsting har beslutat att inte längre utföra steriliseringar som inte är medicinskt betingade; fråga om besluten är förenliga med bestämmelserna i steriliseringslagen (1975:580) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - HSL Sjukvård
Tillbaka till söka beslut