Tillbaka till söka beslut

Ett möte mellan en misstänkt och en försvarare som ska få ske i enrum får inte övervakas med övervakningskamera

En person som var misstänkt för ett brott och hade anhållits
förvarades i polisarrest. Den misstänkte hade rätt att få träffa sin försvarare. När den misstänkte och försvararen hade ett möte i arresten spelade polisen in mötet med en övervakningskamera som spelade in bild men inte ljud.

När en misstänkt har rätt att träffa sin försvarare ska det enligt en bestämmelse i rättegångsbalken få ske i enrum. I beslutet uttalar JO att denna bestämmelse innebär att ett sådant möte inte får övervakas med övervakningskamera. Enligt JO bör det även gälla om övervakningskameran inte spelar in ljud och oavsett om inspelningen
sparas eller raderas.

Polisen kritiseras för att mötet mellan den misstänkte och försvararen som skulle få ske i enrum övervakades med övervakningskamera.

Tillbaka till söka beslut