Tillbaka till söka beslut

Ett skattekontors handläggning av taxeringsärenden har varit bristfällig i flera avseenden. Dessutom fråga om jäv har uppkommit för tjänsteman som anmälts till JO

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Jäv
Tillbaka till söka beslut