Tillbaka till söka beslut

Fängelselagen ger inte stöd för Kriminalvården att rutinmässigt kroppsvisitera intagna för att söka efter otillåtna föremål i samband med kontroller av deras celler

Inom Kriminalvården genomförs återkommande s.k. skyddsvisitationer av intagna som befinner sig i sina celler när dessa utrymmen kontrolleras beträffande farliga och otillåtna föremål.

Syftet med kroppsvisitationerna är detsamma, dvs. att söka efter sådana föremål. I beslutet kommer JO fram till att det inte finns något rättsligt stöd i fängelselagen för att rutinmässigt kroppsvisitera intagna i syfte att söka efter otillåtna föremål i samband med löpande kontroller av deras celler. Hon uppmanar Kriminalvården att se över sina anvisningar och rutiner på området för att säkerställa att dessa är förenliga med lagstiftningen.

Tillbaka till söka beslut