Tillbaka till söka beslut

Föreståndaren för ett LVM-hem bedömde att en man som vårdades vid hemmet behövde beredas psykiatrisk vård vid sjukhus. Fråga bl.a. om det förelåg förutsättningar för att skriva ut mannen från LVM-hemmet i samband med att han fördes till sjukhus

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 24 Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 4
Tillbaka till söka beslut