Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har fattat beslut i ett ärende om sjukpenning utan att ta hänsyn till den tid som åtgår för att ett yttrande från den försäkrade skall bli tillgängligt i kassans ärendehanteringssystem (ÄHS)

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Kommunicering
Tillbaka till söka beslut