Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har felaktigt åberopat 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring i ett grundbeslut. Även fråga om dröjsmål med att översända ett överklagande till länsrätten m.m.

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. paragraf 10 a Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Beslut, ändring av
Tillbaka till söka beslut