Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har saknat lagstöd för att inhämta patientjournal gällande den försäkrades dotter

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 9 Arbetsskadeförsäkring, lagen (1976:380) om kapitel 8 paragraf 7 Sekretess
Tillbaka till söka beslut