Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kan inte fatta ett provisoriskt beslut att avslå en ansökan med stöd av 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Försäkringskassan Interimistiskt beslut
Tillbaka till söka beslut