Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för bl.a. långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukpenning

AA ansökte om sjukpenning den 21 december 2015. Försäkringskassan fattade beslut i ärendet den 28 november 2016. Den sammanlagda handläggningstiden uppgick därmed till ungefär elva månader. I beslutet konstaterar JO att det har förekommit upprepad passivitet från Försäkringskassans sida. JO anser att det är särskilt anmärkningsvärt att ärendet har legat helt utan åtgärd under drygt fem månader. Enligt JO har Försäkringskassans passiva förhållningssätt fått till följd att handläggningstiden har blivit väsentligen längre än nödvändigt. JO gör även vissa uttalanden i fråga om serviceskyldighet och beslutsutformning.

Tillbaka till söka beslut