Tillbaka till söka beslut

Förvaltningslagens bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde har ansetts tillämpliga beträffande den som hörs i ett granskningsärende hos en kommuns revisorer

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut