Tillbaka till söka beslut

Förvaltningsrätten i Karlstad får kritik, i ett fall allvarlig kritik, för långsam handläggning av två skattemål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

ChefsJO riktar kritik, i ett fall allvarlig kritik, mot förvaltningsrätten för långsam handläggning av två skattemål. Handläggningstiden uppgick till drygt tre år respektive ett år och åtta månader.

Enligt chefsJO hade särskilt skattemålen, men även socialförsäkringsmålen, för långa handläggningstider generellt under den period som förvaltningsrätten har redovisat. ChefsJO ser positivt på att domstolen aktivt arbetar för att korta handläggningstiderna generellt och att avgöra äldre skattemål. Samtidigt ökade både omloppstider och balanser under årets första månader. Det är enligt chefsJO även bekymmersamt att domstolens prognos om förbättrade handläggningstider är beroende av att man lyckas locka kompetent personal till domstolen, något som man tidigare har haft svårt att nå framgång med.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut