Tillbaka till söka beslut

Fråga angående förutsättningarna för ett LVM-hem att omhänderta försändelser, beställningskuponger, som en intagen hade för avsikt att skicka m.m.

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 31 Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 35 Omhändertagande Postgranskning
Tillbaka till söka beslut