Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en socialnämnd hade ändrat ett beslut så att ett överklagande hade förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 28 Överklagande
Tillbaka till söka beslut