Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen har kunnat fatta ett beslut angående vissa prioriteringar av arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 33 Förhör
Tillbaka till söka beslut