Tillbaka till söka beslut

Fråga om att vid kontrollbesiktningsförrättningar upplysa om ett alternativ till att efterkomma förelägganden – med hänsyn till utformningen av regeringsförfattningen på området och till föreskrifter i övrigt

Kommunikationsväsendet Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut