Tillbaka till söka beslut

Fråga om avsaknad av fast besökstid vid en av Centrala studiestödsnämndens (CSN) lokala arbetsenheter inneburit att de krav avseende myndigheternas tillgänglighet som uppställs i 5 § förvaltningslagen (1986:223) har åsidosatts

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Besök Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut