Tillbaka till söka beslut

Fråga om den s.k. söndagsregelns tillämpning på den 48-timmarsfrist som gäller för att sända handlingarna i ett beslut om ett omedelbart omhändertagande av ett körkort till länsstyrelsen

Polisväsendet Körkortslagen (1998:488) Omhändertagande Underrättelse
Tillbaka till söka beslut