Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k. gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av ett sådant beslut

Socialtjänst och LSS Beslut Bistånd Negativ rättskraft Omprövning
Tillbaka till söka beslut