Tillbaka till söka beslut

Fråga om det utan stöd i lag förekommit avskiljning av intagna vid ett särskilt ungdomshem

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 15 c Avskildhet (isolering) Ungdomshem
Tillbaka till söka beslut