Tillbaka till söka beslut

Fråga om en arbetslöshetskassa är skyldig att kommunicera inhämtade uppgifter i ett ersättningsärende med den sökande

Arbetsmarknad Förvaltningslagen (1986:223) Kommunicering
Tillbaka till söka beslut