Tillbaka till söka beslut

Fråga om en film som spelats in vid ett sammanträde med ett kommunalt utskott utgjort en allmän handling samt om den fick förstöras

Kommunal förvaltning Arkivlagen (1990:782) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut