Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommun under åberopande av arbetsmiljöskäl kunnat vägra att tillhandahålla personlig assistans enligt LSS m.m.

Socialtjänst och LSS Beslut Funktionsnedsättning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut