Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommunal nämnd kunde underlåta att handlägga en ansökan om insats enligt LSS därför att den enskilde i ansökan hade strukit ett förtryckt medgivande om att nämnden skulle få inhämta uppgifter från bl.a. Försäkringskassan och sjukvården

Socialtjänst och LSS Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lagen (2001:454) om paragraf 6 Funktionsnedsättning
Tillbaka till söka beslut