Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommunal nämnd, med hänvisning till det nationella utjämningssystemet avseende kommunernas kostnader för verksamhet enligt LSS, kunnat säga upp avtal med en annan kommun om tillhandahållande av en insats i form av ett särskilt boende, m.m.

Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS Negativ rättskraft
Tillbaka till söka beslut