Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kommunal nämnd, med hänvisning till det nationella utjämningssystemet avseende kommunernas kostnader för verksamhet enligt LSS, kunnat säga upp avtal med en annan kommun om tillhandahållande av en insats i form av ett särskilt boende, m.m.

Tillbaka till söka beslut