Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kriminalvårdsmyndighet borde ha fattat ett formellt beslut att omhänderta intagens egendom m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Beslut Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut