Tillbaka till söka beslut

Fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden

Tillbaka till söka beslut